Η ασφάλεια μιας χώρας και κατ’ επέκταση των κατοίκων της σχετίζεται πρωτίστως με τις συνθήκες που επικρατούν στο γειτονικό της περιβάλλον και την επηρεάζουν άμεσα. Η Ελλάδα από μια κλειστή χώρα στην άκρη των Βαλκανίων έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο θερμά σημεία του πλανήτη λόγω ακριβώς της γειτνίασης με τα μέτωπα του πολέμου, της αστάθειας και της κίνησης εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πολεμικές ζώνες προς την Ευρώπη. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ποικίλες συνέπειες που έχουν αντανάκλαση στην ασφάλεια της χώρας, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και φυσικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συνέπειες του πρόσφατου μεγαλύτερου ιστορικά ρεύματος προσφύγων επηρέασαν τις πολιτικές εξελίξεις σε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, λειτούργησαν φοβικά με συντηρητική στροφή στην Αυστρία, δημιούργησαν ακραία πολιτικά φαινόμενα αμφισβήτησης της δημοκρατίας αλλά και εθνικισμού – ρατσισμού στην Ουγγαρία και τις χώρες του λεγόμενου Βίσεγκραντ.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο πρωτίστως ανοικτό, αλλά κυρίως ασταθή και επικίνδυνο, με τη φωτιά να καίει δίπλα μας και ενίοτε να επεκτείνεται στο έδαφός μας.

Η ψευδαίσθηση ότι η Ελλάδα δεν διατρέχει κίνδυνο δεν είναι μόνο αφελής. Είναι επικίνδυνη, και για τις πολιτικές ηγεσίες ασυγχώρητη. Η λεγόμενη ισλαμική τρομοκρατία καθώς και το οργανωμένο έγκλημα συνίστανται στη δημιουργία δικτύων που είναι διεθνικά, καλά οπλισμένα με τεχνολογίες και κάθε είδους σύγχρονα όπλα. Επιτίθενται στις κοινωνίες, τις κρίσιμες υποδομές, τις δομές της δημοκρατίας και την κοινωνική ειρήνη χωρίς έλεος. Δεν έχουν στοιχειώδη σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, τα δε μέλη του οργανωμένου εγκλήματος είναι ντόπιοι και ξένοι.

Η απάντησή μας είναι: άρτια εκπαιδευμένες και επαγγελματικά επαρκείς υπηρεσίες ασφάλειας, η διαρκής συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών, οι διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο της ΕΕ αλλά και με τρίτες χώρες της περιοχής, και η διαρκής προσαρμογή της νομοθεσίας στις ανάγκες της ασφάλειας της χώρας.

Για την Ελλάδα υψηλή εθνική και επιχειρησιακή προτεραιότητα ασφάλειας αποτελεί η άμεση εγκατάσταση ενός τεχνολογικά σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων. Η λεπτομερής επιχειρησιακή γνώση και πληροφορία για την κίνηση στα σύνορά μας αποτελεί κριτήριο για την αποτροπή στο εσωτερικό της χώρας. Σπουδαιότερο όμως στοιχείο της αντεγκληματικής πολιτικής αποτελεί κάθε φορά το υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης της ηγεσίας, η διαρκής εκπαίδευση, το υψηλό φρόνημα του προσωπικού, η αξιοκρατία και η συνεχής άσκηση στη διαχείριση των κρίσεων.

Η ασφάλεια ως μία από τις κορυφαίες δεσμεύσεις της δημοκρατικής πολιτείας απαιτεί υψηλή συνείδηση της αποστολής του προσωπικού και πρωτίστως της ηγεσίας. Γι’ αυτό είναι κομβικό ζήτημα η επιλογή των ηγεσιών των σωμάτων ασφαλείας. Οι ηγεσίες κρίνονται πρωτίστως στη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών όπου διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές. Με αυτό το κριτήριο ας πάρουμε τα αναγκαία μαθήματα από τις τελευταίες δραματικές στιγμές που ζήσαμε και στοίχισαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές και ας εργαστούμε συστηματικά για να γινόμαστε κάθε μέρα αποτελεσματικότεροι.