Οπου Πολάκης και τσικουδιά. Είπαν να το γιορτάσουν στα εγκαίνια ΤΟΜΥ, αυτών των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας που υπολειτουργούν αλλά στην κυβέρνηση συνεχίζουν το έργο τους στην πολύπαθη υγεία