Το γκάζι των ελέγχων σε εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που αφορούν εισαγγελικές παραγγελίες και ενδοκοινοτικές συναλλαγές πατάει τώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να αντιμετωπίσει το κίνδυνο παραγραφής μεγάλων υποθέσεων οι οποίες  «πεθαίνουν» φορολογικά στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με νέα απόφασή της η ΑΑΔΕ ορίζει ότι οι ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις οι οποίες έχουν παραμείνει στην Αρχή και δεν  μεταφέρθηκαν στο ΣΔΟΕ των οικονομικών εισαγγελέων θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Ψηλά στη λίστα βρίσκονται και οι υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Ειδικότερα στην απόφαση ορίζεται ότι ολοκληρώνονται άμεσα κατά προτεραιότητα οι έλεγχοι για:

-Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

-  Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων, και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα