Ξεκινά η νέα κοινωφελής εργασία του ΟΑΕΔ που αφορά προσλήψεις οκτάμηνης διάρκειας στους δήμους της χώρας.
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και μάλιστα αντικείμενό του θα είναι η προώθηση της απασχόλησης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ μέσω της τοποθέτησής τους σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ωφελούμενοι της δράσης είναι όσοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
– Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
– Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
– Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
– Ανεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα
– Ανεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
– Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
– Ανεργοι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής και κατάταξης, βάσει των οποίων οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες, είναι και το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, η αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω όπως και το εισόδημα – ατομικό και οικογενειακό – 2017, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων. Παράλληλα υπολογίζεται στη μοριοδότηση εάν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι είναι γονείς προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.
Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.
Η δράση του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της απευθύνεται στο σύνολο των δήμων, των περιφερειών και των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Εξαιρούνται οι δήμοι που συμμετέχουν σε δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ, οι δήμοι που υπάγονται στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, οι περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου καθώς και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.
Επίσης, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους η δράση απευθύνεται στους δήμους που υπάγονται στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που εδρεύουν στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.