Την πρόσληψη συνολικά 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, προχωρά η ΔΕΗ για τις ανάγκες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.
Ανάμεσα στις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ζητούνται είναι οι ειδικότητες: ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού – τεχνίτες αυτοματισμών και οργάνων, ηλεκτροτεχνικοί σταθμών – υποσταθμών, οδηγοί λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, τεχνίτες ορυχείων, μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων, οδηγοί φορτηγών χωματουργικών αυτοκινήτων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, καθώς και χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό.
Σημειώνεται πως για όλες τις θέσεις προηγούνται οι δημότες των τοπικών κοινοτήτων από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΗΣ Δημητρίου. Επονται οι δημότες των υπόλοιπων τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, καθώς και οι δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών Ενοτήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΑΗΣ / Αγίου Δημητρίου, ΤΘ 1350, ΤΚ 501 00 – Κοζάνη (τηλ. 24610-54305 και 24610-54265). Στην περίπτωση, μάλιστα, αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.