Πωλητές τεχνολογίας σε Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Πάτρα αλλά και Θεσσαλονίκη, αναζητά η εταιρεία πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ειδών γραφείου στην Ελλάδα, Πλαίσιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργασιακή εμπειρία έως δύο έτη. Επίσης θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Η εταιρεία προσφέρει ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.Επιπλέον η εταιρεία αναζητά πωλητές ηλεκτρονικών υπολογιστών για την Αττική, πωλητές τηλεφωνίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και ταμίες επίσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://corporate.plaisio.gr/CorporateHumanResources.aspx?show=JobPositions) προκειμένου να ενημερωθούν για όλες τις θέσεις που είναι ανοιχτές, αλλά και για να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.