Συνολικά 400 θέσεις για φοιτητές και φοιτήτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανοίγουν στην ΕΥΔΑΠ έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής.
Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα απασχολήσει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (www.eydap.gr). Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 14 Ιουνίου. Προσοχή, δικαίωμα συμμετοχής στη φετινή διαδικασία δεν έχουν όσοι φοιτητές και φοιτήτριες είχαν επιλεγεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2017. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ξεπεράσουν τις 400, σύμφωνα με την εταιρεία η επιλογή των φοιτητών θα γίνει έπειτα από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, παρουσία της επιτροπής που έχει ορισθεί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 21 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, στη διεύθυνση  Ωρωπού 156, Γαλάτσι. Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος των κληρωθέντων θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (www.eydap.gr). Οσοι φοιτητές και φοιτήτριες τελικά επιλεγούν καλούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ πρόσφατη βεβαίωση σπουδών – του τελευταίου διμήνου – από τη σχολή στην οποία φοιτούν.