Δύο προκηρύξεις για συνολικά 195 μόνιμες θέσεις σε δύο φορείς του Δημοσίου «τρέχουν» αυτή την περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα, απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 158 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι 110 θέσεις είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και οι ειδικότητες είναι οι εξής:
– Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
– Διπλωματούχοι μηχανικοί, αναλυτές – προγραμματιστές – πτυχιούχοι Πληροφορικής – πτυχιούχοι διοικητικοοικονομικοί Πληροφορικής
– Πτυχιούχοι διοικητικοοικονομικοί
Το σύνολο των θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι 10 και η ειδικότητα που ζητείται είναι αυτή των πτυχιούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών. Οσο για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτές φτάνουν τις 38 και η ειδικότητα, βάσει της προκήρυξης, είναι η εξής: ηλεκτροτεχνικοί δικτύων.
Οι θέσεις πρόκειται να κατανεμηθούν στους Νομούς Αχαΐας, Βοιωτίας, Αττικής, Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Δωδεκανήσων, Φθιώτιδας και Κυκλάδων.
Στο μεταξύ, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 37 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την ειδικότητα πληρώματος ασθενοφόρων, ενώ οι θέσεις κατανέμονται στους Νομούς Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Δωδεκανήσων, Λακωνίας, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Αττικής, Σάμου, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Εβρου και Βοιωτίας.
Στα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι είναι το  δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος ελληνικού λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www. asep.gr).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία άρχισε στις 4 Ιουνίου και λήγει την Τρίτη 19 Ιουνίου και ώρα 14.00. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιουνίου, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2018, ΤΘ 14308, Αθήνα ΤΚ 115 10.
Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του Διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής της αίτησης.