Το πράσινο φως άναψε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης για 271 προσλήψεις σε 18 δήμους της χώρας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ενέκρινε τη σύναψη συνολικά 219 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και 10 συμβάσεων μίσθωσης έργου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι θέσεις θα προκηρυχθούν από τους ίδιους τους δήμους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες. Παράλληλα θα υπάρξουν συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους.
Οι επτά δήμοι στους οποίους πρόκειται να προκηρυχθούν οι 219 θέσεις είναι οι Δήμοι Θέρμης, Ζωγράφου, Πάρου, Χίου, Μουζακίου, Βέροιας και Γορτυνίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την κατανομή που έχει ανακοινωθεί, έχουν εγκριθεί:
– 7 θέσεις στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου
– 3 θέσεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Χίου
– 8 θέσεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Ζωγράφου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
– 12 θέσεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου
– 44 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
– 153 θέσεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης
– 2 θέσεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Γορτυνίας.
Στο μεταξύ, με δεύτερη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών εγκρίνεται η σύναψη 42 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε δήμους της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτώ μήνες και οι προσλήψεις αφορούν δήμους στους Νομούς Αττικής, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Μεσσηνίας.
Συγκεκριμένα, με βάση την κατανομή των θέσεων εγκρίνονται:
– 5 θέσεις στον Δήμο Αγίας Παρασκευής
– 2 θέσεις στον Δήμο Ιλίου
– 5 θέσεις στον Δήμο Μεταμόρφωσης
– 6 θέσεις στον Δήμο Περιστερίου
– 1 θέση στον Δήμο Πόρου
– 4 θέσεις στον Δήμο Μαραθώνα
– 1 θέση στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου
– 1 θέση στον Δήμο Κοζάνης
– 5 θέσεις στον Δήμο Δέλτα
– 10 θέσεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης
– 2 θέσεις στον Δήμο Καλαμάτας.