Τη στελέχωση της αποθήκης της στον Ασπρόπυργο Αττικής επιθυμεί η εταιρεία Fargeco Hellas που δραστηριοποιείται στον χώρο της συλλογής ζωικών υποπροϊόντων.
Για τον σκοπό αυτόν προτίθεται να προσλάβει:
– Εναν υπάλληλο γραφείου, κάτοχο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση με εμπειρία στα Logistics. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 38 ετών.
– Οδηγούς, κατόχους διπλώματος Β" ή Γ" ή Ε" κατηγορίας.
– Βοηθούς οδηγών (εργάτες) για την περισυλλογή των υποπροϊόντων στο Λεκανοπέδιο.
Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό μισθό και δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά στο Info@fargecohellas.com