Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών βρεφονηπιοκόμων ΤΕ και δύο βοηθών βρεφονηπιοκόμων ΔΕ προχωρά ο Δήμος Χίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου, Μιχάλων 7, ΤΚ 82132 Χίος, τηλ. 22710-21057.