Συνολικά 25 άτομα πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Νέας Ιωνίας, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τριών μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. Οι θέσεις είναι οι εξής: 1 παιδίατρος ΠΕ, 1 νοσηλευτής ΠΕ, 2 παιδαγωγοί ΠΕ, 1 ναυαγοσώστης ΠΕ, 1 μάγειρας ΔΕ, 1 βοηθός μάγειρα ΔΕ, 1 ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ, 1 υδραυλικός ΔΕ, 1 οδηγός ΔΕ, 1 αποθηκάριος ΔΕ, 5 λαντζέρηδες/ισσες – τραπεζοκόμοι ΥΕ, 3 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ, 5 εργάτες καθαριότητας ΥΕ.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, ΤΚ 142 34 Νέα Ιωνία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαΐου.