Ένας μικρός πεζόδρομος στο Παγκράτι,
με πολλή τροφή για το σώμα και το πνεύμα