Εναν υπάλληλο δακτυλογράφησης πορισμάτων ασθενών αναζητά ο Ομιλος Ευρωκλινική Αθηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν τουλάχιστον δύο έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον κλινικής/ νοσοκομείου.
Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης και να έχουν καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office).
Απαιτείται επίσης καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα.
Ο Ομιλος προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης αλλά και συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων Ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους.
Επίσης παρέχει benefits club card με σημαντικά προνόμια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά του στο hr@euroclinic.gr