Τους κατάλληλους υποψηφίους για τις θέσεις των πωλητών καταστημάτων αναζητά η εταιρεία Praktiker Hellas. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αλλά και χρήσης Η/Υ.
Θα συνεκτιμηθούν σπουδές σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ αλλά και η εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πρόγραμμα ιδιωτικής νοσοκομειακής κάλυψης, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.
Οσοι προσληφθούν θα κληθούν να αναλάβουν τη διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος και την παροχή πληροφοριών για την κατάλληλη χρήση των προϊόντων.
Στις αρμοδιότητές τους θα είναι η επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του τομέα ευθύνης του εφαρμόζοντας τις διαδικασίες και την εμπορική πολιτική της εταιρείας.
Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στη διεύθυνση: https://www.praktiker.gr/Job-Send-CV