Συνολικά έξι θέσεις γλωσσολόγων, δύο προγραμματιστές Android και έναν υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού ζητά η εταιρεία MLS για τα κεντρικά γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.
Για τις θέσεις των γλωσσολόγων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο φιλολογίας με εξειδίκευση στη γλωσσολογία. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ζητά γλωσσολόγο με άριστα Πολωνικά, Αραβικά, Νορβηγικά, Ρουμανικά, Ρωσικά και Τουρκικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώμη μιας εκ των παραπάνω γλωσσών (ανάλογα με τη θέση που επιθυμούν να προσληφθούν), ενώ θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών κατά σειρά προτεραιότητας: Αγγλικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Τουρκικά, Γερμανικά. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν γνώσεις Η/Υ καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας.
Για τη θέση του προγραμματιστή Android οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ από σχολές πληροφορικής ή πολυτεχνείο, γνώσεις Android/JavaPHP, καλή γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση. Σε ό,τι αφορά τη θέση του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ θα συνεκτιμηθεί τυχόν μεταπτυχιακό στο ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον απαιτείται να έχουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επίσης πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους: mail@mls.gr