Ο Δήμος Βόλβης προχωρά στην πρόσληψη 10 ναυαγοσωστών για τις ακτές του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του δήμου (Σταυρός Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και τις 18 Μαΐου.