Συνολικά 17 άτομα πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.
Επισημαίνεται πως οι ειδικότητες, οι οποίες ζητούνται είναι: 13 βοηθοί σερβιτόρων ΥΕ και 4 βοηθοί μαγείρων ΥΕ.
Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό υγείας (υγειονομικού ενδιαφέροντος), υπεύθυνη δήλωση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους καθώς και ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ (σε επίσημο έγγραφο).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου (Βασ. Κωνσταντίνου & Κρήτης, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος Αττικής, τηλ. 2291041220 εσωτ. 365), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα και λήγει την Παρασκευή 11 Μαΐου.

Δήμος Λαγκαδά
21 γυμναστές
Ο Δήμος Λαγκαδά προσλαμβάνει 21 πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα Αθλησης για όλους 2017-18. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τμήμα Αθλητισμού της ΥΚΠΑΑΠ, Δήμου Λαγκαδά (κτίριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 29, τηλ. 23940-20841) έως τις 17 Μαΐου.