Τελειόφοιτους σπουδαστές ΤΕΙ Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής ή Ηλεκτρολογίας για εξάμηνη πρακτική άσκηση αναζητά η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου.
Οι ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν στην τεχνική εξυπηρέτηση πελατών – βλαβοληψία – βλαβοδιαχείριση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ομαδικό πνεύμα, αντίληψη και κατανόηση.
Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας (www.cyta.gr) ή να το αποστείλουν στο fax: 2155008801 με την ένδειξη Πρακτική εξυπηρέτηση πελατών βλαβοληψία, βλαβοδιαχείριση 2018.