Πραγματικός Γολγοθάς είναι η έκδοση σύνταξης, η αναμονή για την οποία φθάνει ακόμη και τα τρία χρόνια. Σήμερα εκκρεμούν 150.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, εκ των οποίων οι 55.000 κατατέθηκαν μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016 και παραμένουν στο συρτάρι γιατί δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη η τροπολογία για τον τρόπο υπολογισμού τους. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν σήμερα έναν οδηγό επιβίωσης με ερωτήσεις που έχουν υποβάλει οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι και έχουν απαντήσει οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για τις 20 συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με την απονομή σύνταξης από τον νεοσύστατο ΕΦΚΑ.


Θέλω να υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης. Πού θα την υποβάλω;
Μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΕΦΚΑ, δηλαδή σε οποιονδήποτε φορέα έχει ενταχθεί στον ενιαίο φορέα, και θα διαβιβαστεί στις υπηρεσίες του αρμόδιου φορέα. Προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση, είναι σκόπιμο να την καταθέσετε στην υπηρεσία συντάξεων του φορέα που είστε ασφαλισμένος (στην περίπτωση των μισθωτών, αρμόδιο είναι το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας, ενώ για τους αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες το υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας).


Μπορώ να υποβάλω την αίτηση ηλεκτρονικά;
Ναι αν είστε ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Τaxisnet. Η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τους λοιπούς ασφαλισμένους θα γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ.


Πότε πρέπει να καταθέσω τα δικαιολογητικά;
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση και στο αποδεικτικό παραλαβής ως ελλείποντα, το συντομότερο. Οι μισθωτοί στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας και οι αυτοαπασχολούμενοι στο υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητας.


Εχει αλλάξει κάτι ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με το νέο Ασφαλιστικό;
Ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Αύγουστο του 2015 και μετά. Για ειδικές πληροφορίες θα πρέπει να αποταθείτε στον φορέα στον οποίο ασφαλίζεστε. Για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας δεν έχει αλλάξει η νομοθεσία, αλλά προβλέπεται στο μέλλον να καθοριστούν νέοι ενιαίοι κανόνες για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Για τις συντάξεις λόγω θανάτου, από 13/5/2016 και μετά έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης στα μέλη οικογένειας ασφαλισμένου και συνταξιούχου, στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης και σε διαζευγμένους. Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αναρτήσει στη Διαύγεια εγκύκλιο με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Σύντομα ο ΕΦΚΑ θα γνωστοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο στις υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους του.
Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;
Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί ή αν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις του Ν. 4387/2016 που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συμπληρώσετε προκειμένου να σας χορηγηθεί.


Ποιο είναι το ποσό της προσωρινής σύνταξης που δικαιούμαι;
Η προσωρινή σύνταξη κυμαίνεται από 384,00 έως 768,00 ευρώ και μειώνεται αν η σύνταξη που θα χορηγηθεί είναι μειωμένη λόγω ορίου ηλικίας.


Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;
Εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης, πλην των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας οπότε εκδίδεται άμεσα μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ.


Τι αλλάζει στο ποσό της σύνταξης με τον νέο νόμο;
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που η έναρξη είναι από 13/5/2016 και μετά αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης και χορηγείται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.


Εχω πάρει σύνταξη από το 2014. Θα αλλάξει το ποσό της σύνταξής μου με τον νέο νόμο;
Ολες οι συντάξεις που καταβάλλονται ή εκκρεμεί η χορήγησή τους με βάση αίτηση που κατατέθηκε έως 12/5/2016 θα επανυπολογιστούν, ώστε να γίνει διαχωρισμός του ποσού σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.
Ποιο είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης;
Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384,00 ευρώ (τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος). Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται για τους εξής λόγους:
α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 ευρώ.
β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής.
γ) Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ' ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας. Εξαιρούνται όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία.
Δικαιούμαι κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος;
Γενικά δεν υπάρχουν πλέον κατώτατα όρια ποσού σύνταξης λόγω γήρατος. Μόνο στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου το ποσό της σύνταξης, εθνικής και ανταποδοτικής, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 768,00 ευρώ.
Πώς υπολογίζεται το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης;
Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά και ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.
Εχω αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης για να συμπληρώσω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Θα υπολογιστεί στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης;
Ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται με εξαγορά συνυπολογίζεται τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη. Αν έχετε αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα ληφθούν υπόψη για την εθνική σύνταξη, όχι όμως και για την ανταποδοτική.


Εχω αναγνωρίσει χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας πριν από το 2002. Θα ληφθεί υπόψη για το ποσό της σύνταξης;
Ναι, μόνο για την εθνική σύνταξη.


Πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης;
Οταν συμπληρώσετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία που προβλέπεται από τη νομοθεσία.


Ο επανυπολογισμός των συντάξεων ποιους συνταξιούχους αφορά;
Ολους αυτούς στους οποίους καταβαλλόταν σύνταξη στις 12/5/16, αλλά και αυτούς για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οταν όμως εκδοθεί, η έναρξη της συνταξιοδότησης θα είναι πριν από τις 13/5/16.


Ο επανυπολογισμός αφορά την κύρια σύνταξη ή και την επικουρική;
Αφορά μόνο την κύρια σύνταξη.
Αν το ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό είναι μικρότερο από αυτό που μου καταβαλλόταν μέχρι σήμερα, τι ποσό σύνταξης θα μου δοθεί;
Αν το ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο, τότε θα σας δοθεί προσωπική διαφορά με τον συνυπολογισμό της οποίας το ποσό σύνταξης θα παραμείνει το ίδιο μέχρι τα τέλη του 2018. Αν όμως από 1/1/2019 δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, δεν θα σας δοθούν αυξήσεις, αλλά θα αφαιρούνται από την προσωπική διαφορά.
Αν το ποσό της σύνταξης μετά τον επανυπολογισμό είναι μεγαλύτερο από αυτό που μου καταβάλλεται σήμερα τι θα γίνει;
Το επιπλέον ποσό θα χορηγηθεί με καταβολή του 1/5 κάθε χρόνο και για πέντε χρόνια.


Είχα χρόνο ασφάλισης παράλληλα με το ΙΚΑ και στο ΤΕΒΕ. Μου χορηγήθηκε η σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση από το ΤΕΒΕ (ή από το ΙΚΑ), αλλά μου αφαιρέθηκε ο παράλληλος χρόνος. Γίνεται τώρα κάτι με αυτό τον χρόνο;
Βεβαίως, με τις διατάξεις της ΥΑ που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016 θα αξιοποιηθεί και ο χρόνος αυτός με προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης για τα έτη αυτά κατά 0,075%. Επειδή όμως οι υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν τις περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν παράλληλο χρόνο, θα πρέπει να κάνετε αίτηση που θα έχει τον χαρακτήρα όχλησης προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χρόνος.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από