Την εικόνα που αναμένεται να έχουν οι βάσεις σε 50 σχολές για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ τον ερχόμενο Αύγουστο παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ». Στς περισσότερες απ' αυτές - συμπεριλαμβανομένων των σχολών υψηλής ζήτησης - εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική πτώση σε σύγκριση με πέρυσι.

Τραγωδία στα Αρχαία Ελληνικά
Στις σχολές υψηλής ζήτησης, όπως η Νομική, οι Σχολές Ψυχολογίας, ΜΜΕ κ.λπ., η βάση θα παρουσιάσει μικρή πτώση κάτω από την πίεση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών.
Στο μάθημα αυτό, που είναι 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας, το ποσοστό των υποψηφίων που αρίστευσε είναι πολύ χαμηλότερο από πέρυσι, αφού μόνο το 0,95% έγραψε από 18 έως 20, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5%. Στην Ιστορία Κατεύθυνσης τα ποσοστά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές (15,3% το 2014, 13,38% φέτος).
Στις σχολές μεσαίας ζήτησης η πτώση των βάσεων θα είναι μικρότερη γιατί οι υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα στην Ιστορία από πέρυσι.
Στην κλίμακα βαθμολογίας 12-15 οι βάσεις αναμένεται να κυμανθούν στα περσινά επίπεδα γιατί οι βαθμολογίες δεν παρουσιάζουν αξιόλογες μεταβολές.

Βαρύς ο πέλεκυς
Ο πέλεκυς που θα πέσει στα 2 αυτά Επιστημονικά Πεδία θα είναι πολύ βαρύς. Οι θετικές σχολές όπως τα πολυτεχνεία και όλες γενικά οι σχολές υψηλής ζήτησης θα παρουσιάσουν μεγάλη καθίζηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό που έγραψε άριστα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης είναι μόλις 4,53% ενώ πέρυσι ήταν 15,12% και στη Φυσική 5,18% από 18,03% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Για τους υποψηφίους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης η πτώση είναι ανάλογη. Αλλά και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας συμπιέζουν τις βάσεις προς τα κάτω, αφού οι διαγωνιζόμενοι έγραψαν χειρότερα από πέρυσι. Οι σχολές που απαιτούσαν βαθμολογία 15-18 θα υποστούν και αυτές τις συνέπειες της χαμηλής βαθμολογίας στα Μαθηματικά και τη Φυσική. Λιγότερο θα πληγούν οι σχολές χαμηλής ζήτησης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περισσότερο οι σχολές της περιφέρειας, αφού φέτος αναμένεται να τις δηλώσουν λιγότεροι υποψήφιοι.

Χαμηλώνουν τα «ρετιρέ»
Η οροφή στις Ιατρικές Σχολές αναμένεται να χαμηλώσει σημαντικά αφού θα μπορεί υποψήφιος να εξασφαλίσει εισιτήριο με λίγο παραπάνω από 18.400 μόρια. Σε αυτό συνετέλεσε η χαμηλότερη επίδοση στη Βιολογία Κατεύθυνσης: πέρυσι αρίστευσε το 33,38% των υποψηφίων και φέτος μόλις το 20,05%. Η έκπληξη είναι στη Χημεία Κατεύθυνσης γιατί οι υποψήφιοι έγραψαν φέτος καλύτερα. Πέρυσι το ποσοστό των αριστούχων ήταν 26,97% και φέτος 34,93%. Στις υπόλοιπες σχολές η μείωση των Βάσεων θα είναι χαμηλότερη δεδομένου ότι η επίδοση στο μάθημα της Βιολογίας δεν ήταν τόσο μεγάλη γιατί η διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι χαμηλότερη μόνο κατά 4% ενώ στους αριστούχους 13,33%. Αντίθετα στις σχολές με χαμηλή βάση όπως οι Σχολές Νοσηλευτικής κ.λπ. δεν θα έχουμε αξιόλογες μεταβολές. Στη Βιολογία έγραψε καλύτερα μεγαλύτερο ποσοστό από το περασμένο έτος. Φέτος με βαθμολογία 12-15 έχουμε ποσοστό 23,67% έναντι 16,19% πέρυσι.

Η Οικονομία «πατάει φρένο»
«Ευλογημένο» μάθημα για τους υποψηφίους των οικονομικών σχολών του 5ου Επιστημονικού Πεδίου είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Φέτος αρίστευσε το 30,62% ενώ πέρυσι το 27,45%. Το μάθημα αυτό θα ανακόψει κάπως την ισχυρή πίεση που ασκούν τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, η Φυσική Κατεύθυνσης και ακόμα τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, αφού είναι 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας και έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή. Οι σχολές υψηλής ζήτησης θα δυσκολέψουν αρκετά τους υποψηφίους. Οι σχολές μεσαίας ζήτησης θα ακολουθήσουν και εδώ την πτωτική πορεία που θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες σχολές Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Οι υποψήφιοι της επόμενης χρονιάς πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Θα εξεταστούν στην ίδια ύλη με τους υποψηφίους Θετικής Κατεύθυνσης. Το εισητήριο όμως θα είναι πιο προσιτό γιατί δεν θα εξεταστούν στη Φυσική Κατεύθυνσης, όπου πάντα τα ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλά.