Ο πρωθυπουργός στη Βουλή απαντώντας σε ερώτηση του Σταύρου Θεοδωράκη για την παιδεία χρησιμοποίησε απροκάλυπτα ψεύδη για να δικαιολογήσει τη βεβιασμένη κατεδάφιση του ισχύοντος νόμου στα πανεπιστήμια.

Τι είπε;

1. ότι επείγει η κατάργηση των Συμβουλίων λόγω της «εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στα Πανεπιστήμια εξ αιτίας της δυνατότητας που τους δίνει ο νόμος να εμπλέκονται ανοιχτά τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο διοικητικό έργο». Λάθος. Πρώτον, τα Συμβούλια έχουν εκ του νόμου αυστηρά εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο. Δεν διοικούν και δεν εμπλέκονται καθόλου στα ακαδημαϊκά. Δεύτερον δεν υπάρχει καμία απολύτως εκρηκτική κατάσταση στα πανεπιστήμια πόσω μάλλον τέτοια που να προκύπτει από μία δήθεν επέμβαση των Συμβουλίων στο ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο.

2. ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εμπλοκής των Συμβουλίων στα προγράμματα σπουδών. Λάθος. Τα Συμβούλια δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών που είναι αρμοδιότητα του τμήματος, του κοσμήτορα, του πρύτανη, της Συγκλήτου και της ΑΔΙΠ.

3. ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εμπλοκής των Συμβουλίων στη διαχείριση του προϋπολογισμού και των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας. Λάθος. Τα Συμβούλια δεν έχουν καμία σχέση με διαχείριση προϋπολογισμών και ΕΛΚΕ. Απλώς εγκρίνουν τους προϋπολογισμούς και ισολογισμούς που υποβάλλει ο πρύτανης.

4. ότι τα Συμβούλια δεν παρουσίασαν κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για τα ιδρύματα. Λάθος. Ο νόμος προβλέπει ότι η Σύγκλητος εισηγείται τον στρατηγικό σχεδιασμό και το Συμβούλιο εγκρίνει.

5. ότι τα Συμβούλια ήταν το όχημα για να επιβληθούν δίδακτρα. Λάθος. Πρώτον δίδακτρα επιτρέπονται μόνο στα μεταπτυχιακά -στα προπτυχιακά απαγορεύονται από το Σύνταγμα. Δεύτερον, δίδακτρα σε μεταπτυχιακά υπάρχουν ήδη πολύ πριν εμφανιστούν τα Συμβούλια και επιβάλλονται με αποφάσεις πανεπιστημιακών οργάνων και όχι των Συμβουλίων. Ο ισχύων νόμος προβλέπει εισήγηση του κοσμήτορα στο Συμβούλιο για έγκριση.

6. ότι «φτιάχνουν τα Συμβούλια δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς χωρίς να ρωτάνε κανένα». Λάθος. Το Συμβούλιο δεν φτιάχνει το ίδιο αλλά εγκρίνει απλώς πρόταση της Συγκλήτου.

7. ότι στα Συμβούλια ανατέθηκε «να επιβληθεί η έμμεση διαχείριση των πανεπιστημίων από ιδιώτες» Λάθος. Τα Συμβούλια δεν έχουν αρμοδιότητα να επιβάλλουν καμιά διαχείριση. Προσπάθησαν να προστατεύσουν τα πανεπιστήμια από τους ιδιώτες που δεν πλήρωναν ενοίκια επί δεκαετίες, από τους ιδιώτες που λυμαίνονταν τους δημόσιους διαγωνισμούς και τους ιδιώτες που νέμονταν τα αποθεματικά των ΕΛΚΕ.

8. ότι τα Συμβούλια "σπεύδουν να συστήσουν ΝΠΙΔ για να διαχειριστούν ό,τι προλάβουν από τους πόρους, την περιουσία και τους Ειδικούς Λογαριασμούς". Όχι μόνο λάθος αλλά και βαριά προσβολή. Τα Συμβούλια δεν έχουν αρμοδιότητα να διαχειρίζονται πόρους και περιουσία. Η ίδρυση ΝΠΙΔ προβλέπεται από τον νόμο για να υπάρχει διαφανής και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών των ΑΕΙ, πράγμα που οι ημέτεροι του Σύριζα προφανώς δεν θέλουν.

9. ότι τα Συμβούλια απέκλεισαν υποψηφιότητες για εκλογές επειδή «δεν ταυτίζονταν με το πνεύμα του νόμου 4009». Λάθος. Πολλοί αντίθετοι στον νόμο υποψήφιοι εγκρίθηκαν. Χαρακτηριστικά στο ΕΚΠΑ, το Συμβούλιο ενέκρινε την υποψηφιότητα υποψήφιου κοσμήτορα ο οποίος δήλωνε δημοσίως ότι είναι Σύριζα και εναντίον του νόμου (και στη συνέντευξή του με το Συμβούλιο) ενώ ήταν γνωστό ότι παρεμπόδισε αυτοπροσώπως τις εκλογές με κάλπη για τα Συμβούλια. Επελέγη διότι διαβεβαίωσε ότι, παρά τη διαφωνία του, εφόσον εκλεγεί θα εφαρμόσει τον νόμο. Δεν ήταν οι απόψεις κριτήριο πρόκρισης. Εκτός εάν ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι πρέπει να εκλέγονται υποψήφιοι που υπόσχονται να μην εφαρμόσουν τον νόμο.

10. ότι ο ισχύων νόμος απέκλειε τους φοιτητές από τη διοίκηση. Λάθος. Προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο συμμετοχής με καθολική ψηφοφορία των φοιτητών για αντιπροσώπους τους σε όργανα (π.χ. και στο Συμβούλιο) που δεν ενεργοποίησαν ποτέ οι φοιτητές.

11. ότι η πρόταση που κάνουν για τη συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση αποκλείει το πατρονάρισμα των φοιτητικών παρατάξεων και των φοιτητοπατέρων. Λάθος. Διότι εκτός των εκλογών για πρύτανη και κοσμήτορα (όπου αυξάνει ο Σύριζα τη βαρύτητα της φοιτητικής ψήφου στο 70% αυτής των καθηγητών ενώ στην πρόταση Γιαννάκου ήταν 40%!) οι εκπρόσωποι των φοιτητών σε στις ΓΣ και τα ΔΣ των τμημάτων ορίζονται «από τα οικεία συλλογικά τους όργανα», δηλαδή όπως τον παλαιό καλό καιρό, από τις φοιτητικές παρατάξεις που θα φροντίζουν για τις κατάλληλες συναλλαγές.

12. ότι τα ΑΕΙ δεν είχαν τις τεχνικές δυνατότητες να διαγράψουν τους αιώνιους φοιτητές από το 2011. Λάθος. Οι πρυτανικές αρχές και οι Σύγκλητοι απλώς αρνούνταν.

13. ότι η ψηφοφορία στα πανεπιστήμια τόσον καιρό γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο (δηλ. με κάλπη) και δεν χρειαζόταν η ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διασφαλιστεί η μαζική συμμετοχή των καθηγητών. Λάθος. Διότι στελέχη του Σύριζα παρεμπόδιζαν αυτοπροσώπως και συστηματικά τις εκλογές είτε κλέβοντας την κάλπη είτε εμποδίζοντας την πρόσβαση. Γι’ αυτό νομοθετήθηκε η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

14. ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και τη μυστικότητα της ψήφου. Λάθος. Πρώτον, παραβλέπει την απόφαση του ΣτΕ που εξετάζοντας αναλυτικά τις σχετικές αιτιάσεις αποφάνθηκε τεκμηριωμένα ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δεύτερον, αγνοεί τις διαβεβαιώσεις ειδικών επιστημόνων και πανεπιστημιακών ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη στον περίφημο server είναι ποιος ψήφισε και όχι τι ψήφισε ο καθένας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις ψηφοφορίες με κάλπη. Τρίτον, προσβάλλει ευθέως τους πανεπιστημιακούς όταν θεωρεί ότι μπορεί να ψηφίζουν υπό επιτήρηση όταν μάλιστα τους δίνεται τεχνολογικά η δυνατότητα να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τη ψήφο τους εντός των προθεσμιών εάν θεωρήσουν ότι έκαναν προηγουμένως λάθος ή ενήργησαν υπό πίεση.

15. Τέλος είπε: «Σας πληροφορώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν επιθυμεί οι εκλογές να γίνουν υπό την κηδεμονία των Συμβουλίων όπως συνέβη τα δύο

προηγούμενα χρόνια». Λάθος. Ο κ. Τσίπρας, όπως και κανείς άλλος, δεν είναι σε θέση να μας πληροφορήσει προσωπικά για το τι επιθυμεί η ακαδημαϊκή κοινότητα. Το μόνο που ξέρουμε όλοι, αντικειμενικά, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών συμμετείχε με πρωτοφανή ποσοστά σε όλες τις εκλογές που έγιναν υπό την κηδεμονία των Συμβουλίων.

Είναι άλλο η πολιτική διαφωνία και η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο να χρησιμοποιεί μία κυβέρνηση απροκάλυπτα ψεύδη, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, για να παραπλανήσει τη Βουλή και τους πολίτες.

*Η Βάσω Κιντή είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από