Στην τελική ευθεία μπαίνει η πρόσληψη 10.800 ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έγκριση για τις θέσεις έχει δοθεί από την αρμόδια υπουργική επιτροπή και η τοποθέτησή τους θα αρχίσει από τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις εγκρίσεις, πρόκειται για 7.450 ωρομίσθιους δασκάλους που θα καλύψουν 1.117.000 ώρες διδασκαλίας και 3.350 ωρομίσθιους καθηγητές για 527.904

ώρες. Για πρώτη φορά στους δασκάλους προβλέπονται και θέσεις για τα 800 Ολοήμερα Σχολεία και συγκεκριμένα για τα διδακτικά αντικείμενα αγγλικής γλώσσας, αθλητισμού - χορού, εικαστικών, θεατρικής αγωγής και νέων τεχνολογιών.

Η επιλογή των δασκάλων και καθηγητών θα γίνει βάσει ειδικών κριτηρίων, όπως ορίζει ο νόμος. Ετσι, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τα οποία θα συγκεντρώσουν και προκύπτουν:

Ενα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-6-2010, υπολογίζεται στο διπλάσιο.

Ενα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της μίας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Εάν προκύψει σύμπτωση σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται τυχαία από το σύστημα.

Προτάσσονται επίσης όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό (δηλαδή Τμημάτων ΑΕΙ όπως Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και Σχολής Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικής Ακαδημίας, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και Καθηγητικών Σχολών).

Αφού γίνει η πρώτη κατάταξη των υποψηφίων, στους πίνακες προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας, εκείνοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Οπως προβλέπεται στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν α) οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, β) ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα, γ) ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα και δ) τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα ανάλογα με τον κλάδο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από