Θέσεις ιατρικού προσωπικού προκηρύσσουν τα ακόλουθα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»:

1 επιμ. Β΄ Αναισθησιολογίας, 1 επιμ. Β΄ Κυτταρολογίας ή Παθολογικής Ανατομικής ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή ΜαιευτικήςΓυναικολογίας για το Τμήμα Γενετικής, 1 επιμ. Β΄ Νεφρολογίας.Υποβολή δικαιολογητικών:στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου, τηλ. 210-338.1147.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ:

1 επιμ. Α΄ Καρδιολογίας.Υποβολή δικαιολογητικών:στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου, τηλ. 210-6280.628. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»:

1 επιμ. Β΄ Ωτορινολ/γίας.Υποβολή δικαιολογητικών: έως 27 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 210-2132.042.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ:

1 επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Πολυδύναμο Π. Ι Γρανίτσας (Κ. Υ Δυτ.

Φραγκίστας) και 1 επιμ. Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής.Υποβολή δικαιολογητικών:έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου, τηλ. 22373-50.204.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»:

1 επιμ. Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας).Υποβολή δικαιολογητικών:έως 28 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 2310-

493.439 και 2310-493.421.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»:

1 επιμ. Β΄ Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής ή Πνευμονολογίας ή Γενικής Ιατρικής.Υποβολή δικαιολογητικών:έως 28 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 2310-493.439 και 2310-493.421.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

2 επιμ. Β΄ Ψυχιατρικής. Υποβολή δικαιολογητικών:έως 29 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 2313-324.127.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»:

1 επιμ. Β΄ Χειρουργικής.Υποβολή δικαιολογητικών: έως 28 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 2310-898.165.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»:

1 επιμ. Β΄ Νεφρολογίας, 1 επιμ. Β΄ Παιδιατρικής.Υποβολή δικαιολογητικών:έως 15 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου, τηλ. 24630-57.505.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»:

1 επιμ. Β΄ Καρδιολογίας, 1 επιμ. Β΄ Νεφρολογίας και για το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας 1 επιμ. Β΄ Παιδιατρικής.

Υποβολή δικαιολογητικών:έως 16 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου, τηλ. 24610-67.633-4.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

1 επιμ.

Β΄ Αναισθησιολογίας.Υποβολή δικαιολογητικών:έως 27 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ. 24623-50.314.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ:

1 επιμ. Β΄ Παιδιατρικής.Υποβολή δικαιολογητικών:

έως 27 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 2331-351.107.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ:

1 επιμ. Β΄ Αναισθησιολογίας, 1 επιμ. Β΄ Παιδιατρικής. Υποβολή δικαιολογητικών:έως 20 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 2331-351.107. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ:

1 επιμ. Β΄ Χειρουργικής.Υποβολή δικαιολογητικών:

από 16 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 25410-

47.160, 25410-47.151.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ:

1 επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής. Υποβολή δικαιολογητικών:έως 15 Σεπτεμβρίου, στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου, τηλ. 23433-50.346.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»:

1 επιμ. Α΄ Καρδιολογίας.

Υποβολή δικαιολογητικών:έως 27 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 26953-60.565.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»:

1 επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κέντρο Υγείας Κατασταρίου.Υποβολή δικαιολογητικών:

έως 27 Σεπτεμβρίου, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, τηλ. 26953-60.565.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»:

1 επιμ. Β΄ ΜαιευτικήςΓυναικολογίας, 1 επιμ. Β΄ Ψυχιατρικής.

Υποβολή δικαιολογητικών:έως 15 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου, τηλ. 22510-42.667.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ:

1 επιμ. Α΄ Παθολογίας, 1 επιμ. Β΄ Καρδιολογίας, 1 επιμ. Β΄ Ω.Ρ.Λ.Υποβολή δικαιολογητικών:έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Νοσοκομείο, τηλ. 28433-40.330.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»:

1 επιμ. Β΄ Χειρουργικής.

Υποβολή δικαιολογητικών:έως 29 Σεπτεμβρίου, στη Διεύθυνση Διοικητικού, τηλ. 28210-22.350.

Επαναπροκηρύξεις
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:

1 επιμ. Β΄ Δερματολογίας, 1 επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Π.Π. Ι Λούρου, 1 Δ/ντής Παθολογίας, 1 επιμ. Β΄ Ψυχιατρικής.Υποβολή δικαιολογητικών:

έως 27 Σεπτμεβρίου, στο Τμήμα Προσωπικού, τηλ. 26820-46.302.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»:

1 δ/ντή Παιδιατρικής και 1 επιμ. Β΄ Παιδιατρικής για το Νεογνικό ΜΕΝ Πρόωρων, 3 επιμ. Β΄ Παθολογίας ή ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής για τη ΜΕΘ, 1 επιμ. Β΄ Ψυχιατρικής, 1 επιμ. Β΄ Ουρολογίας, 1 επιμ. Β΄ Γενικής Ιατρικής για το Π.Ι. Λάππα Μετοχίου ΚΥΚ Αχαΐας.Υποβολή δικαιολογητικών:έως 15 Σεπτεμβρίου, στο Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου, τηλ. 2610-

227.867.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ:

1 επιμ. Β΄ Γαστρεντερολογίας, 1 επιμ. Β΄ Νεφρολογίας, 1 επιμ. Β΄ Οφθαλμολογίας.Υποβολή δικαιολογητικών:έως 20 Σεπτεμβρίου, στο Νοσοκομείο, τηλ. 22543-50.127.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από