Προθεσμία έως και τις 21 Σεπτεμβρίου έχουν όσοι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου επιθυμούν να αποσπαστούν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας.

Σύμφωνα με την προκήρυξηανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνολικά 80 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων θα στελεχωθούν με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με ιδιότητα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, που υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποσπαστούν για τρία έως πέντε έτη στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας με δυνατότητα παράτασης της απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 72/2010.

Τα προσόντα των υποψηφίων
Οι προς πλήρωση θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται ως εξής: οι 15 θέσεις στη Γενική Επιθεώρηση και οι 65 θέσεις τους Τομείς της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα προβλέπονται:

- Μία θέση Γενικού Επιθεωρητή Ενέργειας, ως επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με το έργο της υπηρεσίας (εξοικονόμηση στα κτίρια εν γένει, διαχείριση της ενέργειας, σχεδιασμός κτιρίων, Η/Μ εγκατάστασης, οικοδομική, ενεργειακοί έλεγχοι) και εξαετή θητεία σε θέση τουλάχιστον προϊσταμένου τμήματος.

- Δύο θέσεις Τομεαρχών Νότιας και Βόρειας Ελλάδας, ως Επιθεωρητές Ενέργειας και Προϊστάμενοι αντίστοιχα των δύο Τομέων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, μεταπτυχιακές σπουδές ή εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με το έργο της υπηρεσίας (εξοικονόμηση στα κτίρια εν γένει, διαχείριση της ενέργειας, σχεδιασμός κτιρίων, Η/Μ εγκαταστάσεις, οικοδομική, ενεργειακοί έλεγχοι) και τριετή θητεία σε θέση προϊστάμενοι τουλάχιστον τμήματος.

- Είκοσι δύο θέσεις υπαλλήλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως ορίζονται στο ΠΔ 50/2001, με τις παρακάτω ειδικότητες.

9 θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση στο βιοκλιματικό- ενεργειακό σχεδιασμό, ως Επιθεωρητές Ενέργειας.

2 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση στην οικοδομική και δομική φυσική, ως Επιθεωρητές Ενέργειας.

2 θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός), Η/Μ εγκαταστάσεων και εν γένει εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων, ως Επιθεωρητές Ενέργειας.

2 θέσεις Φυσικών ή Μαθηματικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, δομικής φυσικής 1 θέση Οικονομολόγου με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα κτηματαγοράς.

3 θέσεις πτυχιούχων Νομικών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα κτηματαγοράς.

3 θέσεις πτυχιούχων Νομικών, Διοικητικών, Οικονομικών Σπουδών με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής και επεξεργασίας βάσεων δεδομένων.

- Πενήντα πέντε θέσεις υπαλλήλων Τακτικού Προσωπικού με τις εξής ειδικότητες:

36 θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως Επιθεωρητές Ενέργειας.

9 θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως Επιθεωρητές Ενέργειας.

3 θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 7 θέσεις τους κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με γνώση Η/Υ ή υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα των οικείων κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 50/2001.

Η υποβολή των αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα: Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα (πληροφορίες στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Επιθεώρησης στο τηλ. 210-6969.550). Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν:

- Βιογραφικό σημείωμα - Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, στην οποία αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου (χρόνος υπηρεσίας, κλάδος, βαθμός, θέση κ.ά.)

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

Στην αίτηση επίσης αναφέρεται η προτίμηση του ενδιαφερομένου για τον τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας περιλαμβανομένης και της Γενικής Επιθεώρησης, που επιθυμεί να υπηρετήσει σε περίπτωση επιλογής του.

Σεμινάριο
Για την πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού και του Τακτικού Προσωπικού θα εκτιμηθεί θετικά ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και η ενασχόληση με θέματα διοίκησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οσοι από τους υποψηφίους κριθούν κατάλληλοι ως Επιθεωρητές Ενέργειας θα περάσουν ταχύρρυθμο σεμινάριο για την εκπαίδευσή τους σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, ΚΕΝΑΚ και διαδικασίας ενεργειακών επιθεωρήσεων, με ευθύνη της Γενικής Επιθεώρησης της Ειδικής Υπηρεσίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από