Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 22 θέσεις εποχικού προσωπικού που έχουν προκηρυχθεί στον Δήμο Γλυφάδας Νομού Αττικής. Στον δήμο θα προσληφθούν για οκτώ μήνες δύο χειριστές μηχανημάτων (φορτωτές JCΒ) Δ.Ε., τέσσερις οδηγοί αυτοκινήτων Δ.Ε. (κάτοχοι άδειας Οδήγησης Γ΄ και Ε΄ κατηγορίας), έξι οδηγοί αυτοκινήτων Δ.Ε. (κάτοχοι άδειας Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας) και 10 εργάτες καθαριότητας Υ.Ε.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δήμου, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γλυφάδας: Αλσους 15, Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, τηλ. 213-2025.221-5, αρμόδια υπάλληλος κ. Ισαρη.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από