ΜΕΤΑ ΤΗΝ επιτυχή δημοπρασία στους Christie΄s, είμαι πεπεισμένος ότι στην οικοσκευή του τέως περιλαμβάνονται και σώβρακα.