ελληνοτουρκικές σχέσεις

18 Ιανουαρίου 201901 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201823 Οκτωβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201825 Αυγούστου 201819 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 2018