Χίτλερ

01 Σεπτεμβρίου 202126 Ιουλίου 202105 Ιουνίου 202108 Νοεμβρίου 201920 Ιουλίου 201911 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201913 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201817 Μαρτίου 201720 Φεβρουαρίου 201713 Ιουνίου 201628 Δεκεμβρίου 201507 Νοεμβρίου 201521 Οκτωβρίου 201525 Φεβρουαρίου 201522 Νοεμβρίου 201407 Νοεμβρίου 201416 Ιουλίου 201422 Ιουνίου 201405 Απριλίου 201403 Απριλίου 201423 Δεκεμβρίου 201304 Οκτωβρίου 201311 Ιουνίου 201310 Ιουνίου 201320 Μαΐου 201323 Απριλίου 201324 Μαρτίου 201313 Φεβρουαρίου 2013