Σύνοδος

17 Ιουνίου 202109 Δεκεμβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 201901 Ιουλίου 201929 Ιανουαρίου 201914 Δεκεμβρίου 201811 Ιανουαρίου 201822 Μαρτίου 201726 Οκτωβρίου 201626 Ιουνίου 201618 Απριλίου 201619 Φεβρουαρίου 201612 Δεκεμβρίου 201515 Οκτωβρίου 201524 Απριλίου 201520 Μαρτίου 201518 Δεκεμβρίου 2013