Σύνοδος Κορυφής ΕΕ

19 Ιουνίου 202021 Φεβρουαρίου 202016 Οκτωβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 201517 Σεπτεμβρίου 201507 Ιουλίου 201521 Ιουνίου 201524 Οκτωβρίου 201416 Ιουλίου 201427 Ιουνίου 201428 Μαΐου 2014