πρόεδρος Δημοκρατίας

26 Ιουνίου 202124 Μαΐου 202127 Ιανουαρίου 202007 Ιανουαρίου 202006 Ιανουαρίου 202022 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201911 Ιουλίου 201918 Δεκεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201814 Απριλίου 2016