Διεθνής Αμνηστία

16 Νοεμβρίου 202009 Ιουλίου 202017 Φεβρουαρίου 202023 Νοεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201906 Ιουνίου 201907 Μαρτίου 201929 Ιανουαρίου 201923 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201820 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201815 Αυγούστου 201802 Αυγούστου 201821 Ιουνίου 201812 Μαΐου 201826 Οκτωβρίου 201717 Ιουλίου 201707 Ιουνίου 201711 Απριλίου 201722 Φεβρουαρίου 201710 Νοεμβρίου 201604 Νοεμβρίου 201606 Απριλίου 201613 Μαρτίου 201624 Φεβρουαρίου 201623 Φεβρουαρίου 201619 Ιανουαρίου 201616 Οκτωβρίου 201522 Σεπτεμβρίου 201524 Αυγούστου 201512 Αυγούστου 201505 Αυγούστου 2015