Οσο και να της αναγνωρίζουν μερικοί, από φιλοφροσύνην βέβαια, το ελαφρυντικόν «των ανυπέρβλητων δυσχερειών» - τας οποίας εννοείται κατά μέγα μέρος η ιδία εδημιούργησε - γεγονός οπωσδήποτε είνε ότι κανείς από τους φίλους της Κυβερνήσεως, και τους παλαιούς και τους νέους, δεν αμφισβητεί την παταγώδη πλέον αποτυχίαν του σημερινού πρωθυπουργού. Ακόμη και τα φανατικώτερα κυβερνητικά όργανα, αυτά που εβεβαίωναν προ των εκλογών ότι μόλις ήρχετο το Λαϊκόν κόμμα εις την αρχήν θα ελύοντο όλα τα μεγάλα μας ζητήματα και θα εισέρχετο η χώρα εις μίαν περίοδον ευδαιμονίας και εκείνα κάνουν την ιδίαν διαπίστωσιν. Ομολογούν δηλαδή ότι η διεθνής κατάστασις εμφανίζεται απογοητευτική, η εσωτερική είνε δραματική, η παραγωγική ικανότης του Ελληνικού λαού μειούται ολοένα, η εμπιστοσύνη προς το μέλλον διαρκώς κλονίζεται, ότι με μίαν λέξιν βαίνομεν προς το χειρότερον. Εν τούτοις καμμία θετική αντίδρασις δεν παρατηρείται. Και ο κ. Τσαλδάρης ίπταται προς την Αμερικήν.

ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ

Δεν θα στενοχωρηθούν και πολύ, υποθέτομεν, οι συνδρομηταί του ραδιοφώνου από την είδησιν ότι αντικατεστάθη ο διευθυντής του κ. Σιφναίος. Επί οκτώ μήνες ο απολυθείς διευθυντής είχε μεταβάλει τον Σταθμόν των Αθηνών εις ένα αηδέστερον όργανον ταπεινής κομματικής προπαγάνδας που δεν είχε καμμίαν σχέσιν με τους σκοπούς κάθε πολιτισμένου σταθμού, την πνευματικήν, δηλαδή, εξύψωσιν του λαού, την αντικειμενικήν του πληροφορίαν και την ψυχαγωγίαν του. Το ότι εις τας δώδεκα παρά πέντε ο κ. διευθυντής εστράφη και κατά των κυρίων του αυτό δεν τον απαλλάσσει από τας ευθύνας του. Το πέρασμά του από την διεύθυνσιν του σταθμού θα μείνη επί πολύ εις την μνήμην των συνδρομητών. Και θα μείνη ως παράδειγμα προς αποφυγήν.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΕΑΙ ΔΙΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
- ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ

Κατά τας πληροφορίας του Ρώυτερ εκ Νυρεμβέργης, η αίθουσα συνεδριάσεων του Μεγάρου της Δικαιοσύνης θα χρησιμοποιηθή και πάλιν από της 5ης Δεκεμβρίου, οπότε αρχίζει η δίκη 23 Γερμανών ιατρών, κατηγορουμένων ότι ενήργησαν σαδιστικά «πειράματα» επί ζώντων ανθρώπων. Το Μέγαρον της Δικαιοσύνης θα είνε σκηνή σειράς νέων δικών αίτινες, ως αναμένεται, θα διαρκέσουν μέχρι του τέλους της ανοίξεως.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από