Στα μέσα Ιουνίου και μετά από αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν με e-mail στην Εφορία θα δουν οι φορολογούμενοι το 25% του ΦΠΑ του Μαρτίου ή του πρώτου τριμήνου, τον οποίο πλήρωσαν εμπρόθεσμα και στο σύνολό του τον Απρίλιο, να συμψηφίζεται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Από τις διευκρινίσεις που έδωσε χθες η ΑΑΔΕ προκύπτει ότι:

n Αιτήσεις θα χρειαστεί να υποβάλουν με e-mail στη ΔΟΥ όσοι πλήρωσαν εμπρόθεσμα μέσα στον Μάιο τον ΦΠΑ Απριλίου ή άλλες υποχρεώσεις, όπως δόσεις ρυθμίσεων, αντί να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής πληρωμής των φόρων. Με την υποβολή της αίτησης θα δηλώσουν ότι επιθυμούν τον συμψηφισμό του 25% του ΦΠΑ που καταβλήθηκε εμπρόθεσμα τον Απρίλιο με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εφόσον οι δικαιούχοι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές από δόσεις μέχρι και τον Μάιο, θα είναι εφικτός ο συμψηφισμός και σε οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων Ιουνίου και επόμενων μηνών.

n Από τα μέσα Ιουνίου θα φανούν στο σύστημα της ΑΑΔΕ τα ποσά προς συμψηφισμό (25% των πληρωμών που έγιναν εμπρόθεσμα) για τις οφειλές που πήραν αναστολή πληρωμών από Απρίλιο για Αύγουστο.

n Συμψηφισμός θα γίνει με τις πρώτες επερχόμενες οφειλές. Δηλαδή, μετά και την αναστολή των οφειλών Μαΐου για τις 30 Σεπτεμβρίου, θα γίνει με τις οφειλές Ιουνίου.