Επίσκεψη στο Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab» του Δήμου Πειραιά, πραγματοποίησαν, στο πλαίσιο του έργου «tech revolution», οι εκπρόσωποι των επτά ευρωπαϊκών δήμων που συμμετέχουν στη διακρατική συνάντηση ανταλλαγής και μεταφοράς καλών πρακτικών. Εκεί ενημερώθηκαν από τον αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δημήτρη Καρύδη για τα καινοτόμα προγράμματα και τις νέες τεχνολογίες με επίκεντρο τη γαλάζια επιχειρηματικότητα και οικονομία. Ο κ. Καρύδης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η συζήτηση που γίνεται με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δήμων επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τη γαλάζια επιχειρηματικότητα, την οργάνωση των Κέντρων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, έτσι ώστε να προσφέρουν περισσότερα στους πολίτες, στους επιχειρηματίες και στους νέους που  επιθυμούν να ασχοληθούν με την καινοτόμα επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η τριήμερη διακρατική συνάντηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «URBACT III» ολοκληρώνεται σήμερα.