Π.Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

04 Σεπτεμβρίου 202315 Ιουνίου 202315 Μαΐου 202304 Μαΐου 202324 Μαρτίου 202314 Φεβρουαρίου 202327 Δεκεμβρίου 202205 Δεκεμβρίου 202218 Οκτωβρίου 202206 Οκτωβρίου 202205 Σεπτεμβρίου 202201 Σεπτεμβρίου 202210 Αυγούστου 202227 Απριλίου 202205 Απριλίου 202230 Μαρτίου 202218 Φεβρουαρίου 202214 Φεβρουαρίου 202219 Ιανουαρίου 202204 Ιανουαρίου 202213 Νοεμβρίου 202103 Νοεμβρίου 202109 Οκτωβρίου 202105 Οκτωβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202120 Σεπτεμβρίου 202117 Σεπτεμβρίου 202131 Αυγούστου 202125 Αυγούστου 202117 Αυγούστου 202111 Αυγούστου 202106 Αυγούστου 202103 Αυγούστου 202127 Ιουλίου 202101 Ιουλίου 2021