Π.Κ. Ιωακειμίδη

23 Αυγούστου 202323 Μαρτίου 202323 Αυγούστου 202220 Απριλίου 202126 Ιανουαρίου 202112 Ιανουαρίου 202126 Οκτωβρίου 202006 Οκτωβρίου 202003 Οκτωβρίου 202029 Σεπτεμβρίου 202003 Σεπτεμβρίου 202011 Αυγούστου 202007 Μαΐου 202015 Απριλίου 202007 Απριλίου 202001 Απριλίου 202007 Μαρτίου 202023 Ιανουαρίου 202008 Ιανουαρίου 202014 Δεκεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201908 Ιουλίου 2019