Δημήτρης Δουλγερίδης

24 Ιανουαρίου 202323 Ιανουαρίου 202316 Ιανουαρίου 202322 Νοεμβρίου 202220 Νοεμβρίου 202218 Οκτωβρίου 202214 Οκτωβρίου 202210 Οκτωβρίου 202226 Σεπτεμβρίου 202227 Αυγούστου 202228 Ιουνίου 202203 Ιουνίου 202227 Μαΐου 202223 Μαΐου 202218 Απριλίου 202216 Απριλίου 202224 Μαρτίου 202217 Μαρτίου 202214 Μαρτίου 202221 Φεβρουαρίου 202215 Φεβρουαρίου 202208 Φεβρουαρίου 202201 Φεβρουαρίου 202225 Ιανουαρίου 202208 Ιανουαρίου 202218 Δεκεμβρίου 202113 Δεκεμβρίου 202103 Δεκεμβρίου 202129 Νοεμβρίου 202123 Νοεμβρίου 202115 Νοεμβρίου 202108 Νοεμβρίου 2021