Χατζησωκράτης Δημήτρης

17 Φεβρουαρίου 202217 Δεκεμβρίου 202130 Οκτωβρίου 202006 Δεκεμβρίου 201924 Οκτωβρίου 201905 Οκτωβρίου 201909 Απριλίου 201913 Οκτωβρίου 201811 Ιουλίου 201808 Ιουνίου 201822 Μαρτίου 201816 Νοεμβρίου 201722 Οκτωβρίου 201727 Αυγούστου 201709 Αυγούστου 201704 Μαΐου 201715 Ιανουαρίου 201718 Νοεμβρίου 201627 Μαΐου 201608 Δεκεμβρίου 201523 Σεπτεμβρίου 201524 Ιουνίου 201514 Μαΐου 201509 Ιουλίου 201410 Δεκεμβρίου 201207 Οκτωβρίου 201116 Ιουλίου 200818 Ιουνίου 200803 Ιουνίου 200824 Μαρτίου 200819 Ιουλίου 200724 Αυγούστου 200610 Μαΐου 200627 Φεβρουαρίου 200628 Ιουλίου 200505 Ιουλίου 2004