Ξεμπλοκάρουν τώρα, μετά τη βαριά ήττα στις ευρωεκλογές και υπό τον φόβο ενός χειρότερου αποτελέσματος στην κάλπη της 7ης Ιουλίου, εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για εργαζομένους σε ΝΠΔΔ (που συνταξιοδοτούνται με ειδικό καθεστώς ΙΚΑ), αλλά για τρία ολόκληρα χρόνια περίμεναν στην αναμονή λόγω της προσφιλούς τακτικής της κυβέρνησης να αφήνει σε εκκρεμότητα εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα συνταξιοδότησης για να εμφανίζει πλασματικό πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ. Τώρα, λίγες μέρες μετά τη μεγάλη αποδοκιμασία της πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, εκδόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών που αφορούν πρώην εργαζομένους σε ΝΠΔΔ.

Ειδικότερα, έπειτα από πολύχρονη αναμονή, μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με το ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις (Ν. 3163/55), θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη.

Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85/12-05-2016, τ. Α') δεν είχε εκδοθεί μέχρι σήμερα από το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας η σχετική απόφαση που αφορά τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών (τακτικές, έκτακτες, πρόσθετες κ.λπ.) για την έκδοση των οριστικών συντάξεων στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε σχετικό έγγραφο στο οποίο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων των δημοσίων λειτουργών και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ που επιλέγουν για τη χορήγηση κύριας σύνταξης τις διατάξεις του Ν. 3163/1955, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 4277/62, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ΝΔ 4579/66.

Μάλιστα στο έγγραφο αναφέρεται «παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή τους και την έκδοση των σχετικών συντάξεων».

Υπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο του Ν. 4354/2015 (Α 176)

1. Ασφαλισμένοι πριν από την 1-1-1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι)
Από 1-1-2017 (επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύος της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011), ως συντάξιμες αποδοχές των «παλαιών ασφαλισμένων» (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο ή σε φορέα ασφάλισης κράτους - μέλους της ΕΕ πριν από την 1-1-1993), οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 (παρ. 2) και 9 (περ. ι της παρ. 2) του ΠΔ 169/2007, όπως ισχύουν, δηλαδή:

- ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015.

- το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.

- το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α' βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ (άρθρο 4 του Ν. 3660/2008).

 

2. Ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι)
Από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των «νέων ασφαλισμένων» υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 (παρ. 1) του Ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν, δηλαδή:

- ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015.

- η οικογενειακή παροχή (άρθρο 15 του Ν. 4354/2015).

- το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης (άρθρο 16 του Ν. 4354/2015).

- το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18 του Ν. 4354/2015), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.

- το επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 19 του Ν. 4354/2015).

 

3. Υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια (μέρος του Ν. 3205/2003 και άλλες διατάξεις)
Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το ποσό των 140,80 ευρώ (στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών), το οποίο, λόγω του ότι αποτελεί εικονικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές, δεν υπόκειται, από 1-1-2017 και μετά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.

 

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από