«Δεν θα επαναληφθούν τα ίδια αδιέξοδα που οδήγησαν και συνετέλεσαν στη μεγάλη τραγωδία και καταστροφή στο Μάτι», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος παρουσιάζοντας την Τετάρτη στη Βουλή την τροπολογία που αφορά στις ρυθμίσεις του τρόπου δόμησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση των πυρόπληκτων περιοχών στους δήμους Μαραθώνα και Ραφήνας.

«Η αποκατάσταση της περιοχής θα γίνει με τρόπο που διαφυλάσσεται η ιδιαιτερότητα και ο χαρακτήρας της περιοχής, με βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής», είπε και πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει «αίροντας όλες τις επιβαρυντικές και αρνητικές καταστάσεις που είχαν διαμορφωθεί και παράγοντες όπως η άναρχη έως μηδεμινή πρόσβαση σε δρόμους και δίκτυα κυκλοφορίας, η ανισομερής κατανομή του δοδημένου αποθέματος και των κατασκευών, η αλλοίωση των περιοχών, ιδιαίτερα της παράκτιας ζώνης».

Θα αντιμετωπιστούν όλες οι καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί δίνοντας τη θέση τους σε ένα ειδικό χωρικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει και θα ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, είπε ο αναπληρωτής υπουργός και εξήγησε ότι «η ανάπλαση της περιοχής θα συνδυαστεί με την άμεση αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων άρα και την ικανοποίηση των αναγκών των πυρόπληκτων πολιτών».

«Ο απώτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή που θα έχει βασικό κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αυτό έλειπε από την προηγούμενη κατάσταση», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε ότι με την τροπολογία καθορίζονται οι περιορισμοί δόμησης και αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων που θα επιτρέψουν να επισκευάζονται και να ανεγείρονται νέα κτίρια χωρίς να σταματάει ο σχεδιασμός και η κατασκευή των βασικών έργων υποδομής, δηλαδή οι οδικοί άξονες και η πρόσβαση στην παραλία.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και απαγορεύεται η δόμηση σε περιοχές που είναι κρίσιμες για τον χωρικό σχεδιασμό, δημιουργούνται κίνητρα για την άμεση διάνοιξη οδών και ταυτόχρονα για την κατασκευή ενός ασφαλούς οδικού δικτύου οπισθοχωρώντας ουσιαστικά οι κατασκευές για να υπάρχει επαρκές πλάτος οδοποιίας. Επίσης, απομακρύνονται κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και κύρια στην περιοχή του ρέματος Παππά και επιταχύνονται οι διαδικασίες για τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου και την απόδοση σε κοινή χρήση των τμημάτων του παραλιακού μετώπου τα οποία θα υποδεικνύονται και από το ειδικό χωρικό σχέδιο ως δίοδοι προς τη θάλασσα αλλά και ως δίκτυο κυκλοφορίας πεζών.

«Με τη θεσμοθέτηση όλων αυτών των διατάξεων δίνονται επιλογές στους πολίτες για τους τρόπους αποκατάστασης και συνέχισης της ζωής στην περιοχή και αίρονται χρόνιες παθογένειες του κράτους στην οικιστική ανάπτυξη. Δεν θα επαναληφθούν τα ίδια αδιέξοδα που οδήγησαν και συνετέλεσαν στη μεγάλη τραγωδία και καταστροφή στο Μάτι», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.

Η τροπολογία

Ως προς το περιεχόμενο της τροπολογίας και πιο αναλυτικά, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος εξήγησε:

- Η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών προβλέπεται σε περιοχές όπως: Ζώνη συγκεκριμένου πλάτους από τον άξονα οδών που θεωρούνται κρίσιμες για τον συνολικό σχεδιασμό. Διευκρινίζεται ότι το πλάτος της αναστολής δεν αποτελεί την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή. Είναι το περιθώριο, το οποίο αναστέλλεται η δόμηση για να έλθει το ειδικό χωρικό σχέδιο να καθορίσει τη ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή.

- Η επιλογή των οδών έχει γίνει έτσι, ώστε να υπάρχουν δίδυμα οδών ανόδου και καθόδου, να υπάρχει, δηλαδή, διευκόλυνση κυκλοφορίας και, ταυτόχρονα, να υπάρχει σύνδεση με τις ευρύτερες και όμορες περιοχές, καθώς δεν υπήρχε σύνδεση ούτε με τις γειτονικές περιοχές.

- Δίνεται η δυνατότητα σε κτίρια με βαριές βλάβες, που βρίσκονται στην περιοχή αναστολής, να αποζημιωθούν ως κατεδαφιστέα και να κατασκευαστούν σε άλλη ζώνη, ή να οπισθοχωρήσουν ή να πάνε σε άλλη ζώνη.

- Η αναστολή αφορά κάθε οικοδομική εργασία και δεν επισκευάζονται και δεν ανακατασκευάζονται μάντρες και άλλες κατασκευές περιβάλλοντος χώρου, εφ' όσον η θέση τους είναι στη ζώνη αναστολής και μέσα στα όρια της οδοποιίας.

- Η αναστολή μέσα σε αυτή τη ζώνη αφορά και κάθε αδόμητο οικόπεδο, την ανακατασκευή στην παραλιακή περιοχή και αφορά και κάθε κτήριο που βρίσκεται σε είκοσι μέτρα από τη ζώνη του Ρέματος Παπά. Δίνεται, όμως, η δυνατότητα να απομακρυνθούν αυτά τα κτήρια με τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος στέγασης. Εξαιρείται από την αναστολή η αποκατάσταση κτηρίων με βλάβες τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή εξαιρούνται αυτά που θέλουν μικρές αποκαταστάσεις.

- Τα κτίρια που έχουν κριθεί επισκευάσιμα και βρίσκονται κατά σύνολο ή τμήμα στη ζώνη αναστολής μπορούν να πάρουν επιδότηση κατεδαφιστέου και να κατασκευαστούν εκ νέου εκτός ζώνης και μπορούν και να μετατοπιστούν στο ίδιο τεμάχιο σε περιοχή εκτός της ζώνης αναστολής.

«Με αυτή τη δυνατότητα τα περισσότερα κτήρια που είναι παλιά και ισόγεια και έχουν κατασκευαστεί με τα "πρότυπα" παραθεριστικών κατοικιών ή λυόμενων μπορούν να ανακατασκευαστούν με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές σε θέση που δεν θα εμποδίζει τη διάνοιξη των οδών», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος σημειώνοντας πως εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν κάνουν χρήση αυτής της πρόνοιας, μπορούν απλά να επισκευάσουν το υφιστάμενο κτίριο, αρκεί να μην είναι μέσα στη ζώνη αναστολής.

Επίσης, ο υπουργός εξήγησε ότι στις περιοχές στις οποίες υπάρχει ζώνη αναστολής - και ιδιαίτερα για το Ρέμα Παπά και την περιοχή που διέπεται από τη δασική νομοθεσία - χορηγείται έκτακτο Κοινωνικό Επίδομα Στέγασης για τα πληγέντα κτίρια που είναι κύρια και μοναδική κατοικία, μετά από έκθεση ιδιώτη μηχανικού, αλλά και έκθεση δικηγόρου σχετικά με τη μετεγγραφή του τίτλου και έτσι αυτά τα κτήρια θα κατεδαφιστούν. Εφ' όσον κατεδαφιστούν, θα δοθεί και το Κοινωνικό Επίδομα Στέγασης. Δεν επιτρέπεται η άδεια σε αυτές τις περιοχές ούτε για επισκευή και βέβαια αυτή η επιδότηση αφορά τα κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν από τη νομοθεσία και το χρονικό όριο του νόμου περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, όχι μετέπειτα, δηλαδή όχι τα νέα αυθαίρετα.

«Έτσι πιστεύουμε ότι καθορίζεται ταυτόχρονα με λεπτομέρειες ο τρόπος διαπίστωσης του εμβαδού της κατασκευής, αλλά και η εκτέλεση των έργων τροποποίησης του οδικού δικτύου -που αυτό είναι και το βασικό ζήτημα- η άμεση κατασκευή των έργων οδικού δικτύου, αλλά και η κατασκευή των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής -και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν την παράκτια, παράλια περιοχή, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η διάνοιξη των οδών- η σύνδεση με τις γειτονικές περιοχές, η αποκατάσταση των κτιρίων, ιδιαίτερα της κύριας και μοναδικής κατοικίας, η πρόσβαση των πεζών στην κυκλοφορία, στο θαλάσσιο μέτωπο, αλλά και η ασφαλής λειτουργία της περιοχής", είπε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από