Γκάζι πατούν οι τράπεζες για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σε μια προσπάθεια να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς προχώρησαν σε μια καινοτόμο συμφωνία συνεργασίας με την κορυφαία εξειδικευμένη διαχειρίστρια εταιρεία δανείων doBank.
Η ιταλική doBank θα υποστηρίξει τις τέσσερις τράπεζες με την αποκλειστική διαχείριση κοινών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που αφορούν περισσότερες από 300 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικής κατά προσέγγιση ονομαστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, διευκολύνοντας την εξεύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης, όπου αυτό είναι εφικτό.
Η συμφωνία καταρτίσθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών συστημικών τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους και για την προστασία της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η εν λόγω συνεργασία, αξιοποιώντας και την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της doBank στη διαχείριση δανείων, αναμένεται να συμβάλει στην εξυγίανση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση του δείκτη ανακτησιμότητας των σχετικών δανειακών ανοιγμάτων.
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τη μετάθεση του βάρους στην ενίσχυση της συνεργασίας των δανειοληπτών, στην εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών αναδιάρθρωσης, στην επιτάχυνση της λήψης και υλοποίησης των σχετικών με τη διαχείριση των δανείων αποφάσεων, αλλά, δυνητικά, και στην προσφορά πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης για τις βιώσιμες επιχειρήσεις.
Οι τράπεζες ανεβάζουν πλέον ταχύτητες για τη μείωση των κόκκινων δανείων που βαραίνουν τα χαρτοφυλάκιά τους προκειμένου να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί από τον SSM. Ο στόχος προβλέπει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) να έχουν μειωθεί στο 35,2% των συνολικών ανοιγμάτων των τραπεζών.
Στο τέλος του πρώτο τριμήνου του 2018 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 48,5% και το συνολικό απόθεμα των κόκκινων ανοιγμάτων περιορίστηκε στα 92,4 δισ. ευρώ, αλλά σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η μείωση, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, είναι αποτέλεσμα κυρίως των διαγραφών στις οποίες προχωρούν οι τράπεζες και λιγότερο στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων.
Τον Σεπτέμβριο οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να παρουσιάσουν στις ευρωπαϊκές εποπτικές Αρχές νέα δραστικά σχέδια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες θα παρακολουθείται στενά από τους δανειστές και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του νέου μεταμνημονιακού καθεστώτος ενισχυμένης επιτήρησης.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η doBank, με την οποία συνεργάζονται οι τέσσερις τράπεζες, διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δανείων, η ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται στα τέλη Μαρτίου 2018 κατά προσέγγιση στα 88 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ανεξάρτητη διαχειρίστρια εταιρεία πιστώσεων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ και ευρεία πελατειακή βάση, η οποία αποτελείται από κορυφαίες τράπεζες και επενδυτές. Η doBank, κατόπιν της ολοκληρώσεως της σχετικής διαδικασίας με την Τράπεζα της Ιταλίας και την Τράπεζα της Ελλάδος, εγκατέστησε υποκατάστημα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει άδεια από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.
Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της doBank καταρτίσθηκε κατόπιν της ολοκλήρωσης διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότερες από τριάντα υποψήφιες εταιρείες. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και είναι το αποτέλεσμα λεπτομερούς σχεδιασμού και πρωτοπόρου συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με την υποστήριξη της διεθνούς εταιρείας συμβούλων στρατηγικής Oliver Wyman. Η διεθνής δικηγορική εταιρεία White & Case ενήργησε ως νομικός σύμβουλος των τραπεζών επί ζητημάτων αγγλικού δικαίου και η δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη ως νομικός σύμβουλος επί ζητημάτων ελληνικού δικαίου.