Εντολή στις ΔΟΥ να ελέγχουν εξονυχιστικά τα έγγραφα των αλλοδαπών (υπήκοοι τρίτης χώρας) που καταθέτουν αιτήσεις ή δηλώσεις για έναρξη επιχείρησης, εγγραφή ή μεταβολή στο Μητρώο ΑΦΜ κ.λπ. έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά τα κρούσματα που παρατηρήθηκαν με την προσκόμιση πλαστών ή παραποιημένων στοιχείων που αφορούν τη νόμιμη παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την εντολή κάθε συναλλαγή υπηκόου τρίτης χώρας με το Τμήμα ή το Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ΔΟΥ να ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητας των προσκομιζόμενων στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα.