Σήμερα θα θίξουμε μια συγκεκριμένη ανησυχία για την οποία είμαστε σίγουροι ότι ειδικά οι μαμάδες θα συμφωνήσετε μαζί μας. «Να μπει το παιδί μου σε μια σχολή που μετά θα του εξασφαλίσει επαγγελματική αποκατάσταση!». Βασικό κομμάτι επίτευξης του στόχου αυτού, για το κάθε παιδί, αποτελεί η σωστή ενημέρωση! Φυσικά αναφερόμαστε στη σωστή ενημέρωση για την επιλογή σχολής, αλλά και των μετέπειτα δυνατοτήτων που δίνει στο παιδί σας το συγκεκριμένο αντικείμενο που θα επιλέξει.
Ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά όμως. Κύριο παράγοντα επιτυχίας στην αγορά εργασίας για κάθε εργαζόμενο αποτελεί η συστηματική πληροφόρηση για τις τάσεις της αγοράς, για τους τομείς εκείνους δηλαδή που θα δώσουν τη δυνατότητα στο παιδί σας να βρει απασχόληση, οποιοδήποτε αντικείμενο κι αν έχει ακολουθήσει. Και για να μη μένουμε μόνο στα λόγια, πάμε να δούμε κάποια απτά παραδείγματα.
Ενας πολύ γνωστός οικονομολόγος, ο Αρίστος Δοξιάδης, στο βιβλίο του «Το αόρατο ρήγμα» αναλύει την κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζοντας τους τομείς που θα πρέπει να αγκαλιάσει το παιδί σας ως νέος εργαζόμενος, ώστε να μπορέσει η οικονομία μας να σταθεί και πάλι στα πόδια της.
Για να τους εξηγήσει ακόμη καλύτερα, χρησιμοποιεί τον όρο «εμπορεύσιμοι», τομείς δηλαδή που απευθύνονται σε πελάτες πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, στο εξωτερικό, με κύριο στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών μας. Κάποιοι από αυτούς τους τομείς αποτελούν τη διαχρονική δύναμη και «βαριά» βιομηχανία της Ελλάδας, όπως είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Αρκετοί νέοι επιστρέφουν στην αγροτική παραγωγή και τη γεωργία, με νέες καινοτομικές υπηρεσίες και προϊόντα. Στον τομέα της μεταποίησης, και ειδικότερα στον κλάδο των δομικών υλικών, των τροφίμων και του μετάλλου. Οι επικοινωνίες, η ψηφιακή τεχνολογία και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας, ακόμα και στις πιο απλές μας συνήθειες, κι αποτελούν μια εκπληκτική ευκαιρία.
Σκοπός του παιδιού θα πρέπει να είναι η επιλογή μιας επιστήμης η οποία θα του αρέσει, θα του κεντρίζει το ενδιαφέρον και θα το κάνει να ψάχνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο για τις ευκαιρίες και τις καινοτομίες που προκύπτουν στο αντικείμενό του. Και το πιο σημαντικό, να μην περιορίζει τις δυνατότητες που μπορεί να του δώσει μια συγκεκριμένη επιστήμη, μόνο και μόνο από τον τίτλο της.
Για να το δούμε όμως, ας πάρουμε το παράδειγμα του φυσικού. Πώς δηλαδή το παιδί σας, αν τελειώσει το Τμήμα Φυσικής, μπορεί να απασχοληθεί σε κάποιον από τους εμπορεύσιμους τομείς που προαναφέραμε. Η μαγική λέξη εδώ είναι η «εξειδίκευση».
Η εξειδίκευση σε έναν τομέα που μπορεί να ενδιαφέρει το παιδί σας επιτυγχάνεται με διαφορετικούς τρόπους.
Είτε μέσω σεμιναρίων είτε μέσα από επιστημονικά προγράμματα είτε ολοκληρώνοντας κάποιο μεταπτυχιακό κ.ά. Ας δούμε την επιλογή του μεταπτυχιακού. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα και θα καταλάβετε:
Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής μπορεί να συνεχίσει με MBA, αλλά και με κατάλληλη εξειδίκευση να απασχοληθεί σε τομείς όπως τουρισμός, περιβάλλον, γεωργία, ηλεκτρονικά, ψηφιακή τεχνολογία, αυτοματισμοί, μεταποίηση, laser, φροντίδα ανθρώπων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυτιλία κ.ά.
Οι Σπύρος Μιχαλούλης και Νίκος Παυλάκος είναι συγγραφείς του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2014», εκδόσεις Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας