Με πέντε σημαντικές αλλαγές θα πραγματοποιηθεί ο νέος διαγωνισμός των εκπαιδευτικών:

α. Δεν θα υπάρχει στην προκήρυξη αριθμός προσφερόμενων θέσεων β. Θα γίνουν ριζικές αλλαγές κυρίως σε σχέση με την ύλη γ. Η συμμετοχή σ΄ αυτόν τον διαγωνισμό (7ο στη σειρά) όπως και στον επόμενο του 2014 δεν θα απαιτεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης δ. Θα γίνει ξεχωριστά ανά βαθμίδα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ε. Θα υπάρχουν νέοι όροι στη μοριοδότηση και την πρόσληψη.

Η πρόθεση του υπουργεί- ου Παιδείας είναι ο νέος διαγωνισμός για την πρόσληψη εκπαιδευτικών να διεξαχθεί στις αρχές του 2012 και οι πρώτες προσλήψεις μέσω του διαγωνισμού να γίνουν τη σχολική χρονιά 2012/13. Στη σχολική χρονιά πριν από τον διαγωνισμό (2011/12) θα προσληφθούν οι εναπομείναντες διοριστέοι όλων των κατηγοριών του 2010/11 με την εξαίρεση της κατηγορίας που εντάσσεται στη ρύθμιση για τους 30 μήνες προϋπηρεσίας, η οποία και θα απορροφηθεί μέχρι το 2015. Η συμμετοχή σ΄ αυτόν τον διαγωνισμό (7ο στη σειρά) όπως και στον επόμενο του 2014 δεν θα απαιτεί Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Θα υπάρχουν ωστόσο αλλαγές τόσο στη μοριοδότηση (θα αφορά για πρώτη φορά, εκτός των άλλων, τη γνώση ξένων γλωσσών και πληροφορικής, ενώ θα υπάρχουν μονάδες από τον διαγωνισμό, ακαδημαϊκά κριτήρια, πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρια) όσο και στο περιεχόμενο. Ηδη έχει συγκροτηθεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΑΣΕΠ, η οποία επεξεργάζεται τις αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές θα δίνουν έμφαση στην παιδαγωγική κατάρτιση και τη διδακτική ικανότητα των διαγωνιζομένων, καθώς και στις γενικές γνώσεις πέρα από το ιδιαίτερο αντικείμενο των σπουδών. Μέχρι την άνοιξη του 2011 το υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε να δώσει στη δημοσιότητα την εξεταστέα ύλη. Παράλληλα ένα νέο χαρακτηριστικό του διαγωνισμού θα είναι ότι δεν θα προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων όπως γινόταν μέχρι τώρα και επίσης δεν θα αφορά πλέον κάθε φορά όλες τις ειδικότητες, αλλά μόνο αυτές για τις οποίες έχουν καταγραφεί ελλείψεις.

Οι μετέχοντες στον διαγωνισμό κατατάσσονται αρχικώς σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας κατά κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίζονται και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι πίνακες δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ΑΣΕΠ και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Ακολούθως καταρτίζονται, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, οι πίνακες όσων συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές ενότητες. Η βαθμολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε μονάδες με βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το εκατό και λαμβάνει τουλάχιστον πενήντα μονάδες σε κάθε θεματική ενότητα.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συντάσσονται από το ΑΣΕΠ, κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακες Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση- ΠΕΕΠΔΕ), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στον διαγωνισμό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς. Η σειρά κατάταξης των μετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν στον διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια (βλέπε πίνακα). Οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και στις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, και ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του ΑΣΕΠ, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Δεν αποτελεί λόγο ένστασης η αμφισβήτηση της ορθότητας της βαθμολογίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από