Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες πρόσληψης για 81 ωρομίσθιους υπαλλήλους σε υπηρεσίες και φορείς του υπουργείου Πολιτισμού. Συγκεκριμένα, 15 φορείς έχουν εκδώσει σχετικές προκηρύξεις - ανακοινώσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς προκειμένου να ενημερωθούν για τα προσόντα διορισμού αλλά και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι στους φορείς που έχουν εκδώσει τις σχετικές ανακοινώσεις εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι περιλαμβάνονται τα εξής:

- Βιογραφικό σημείωμα - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δυο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

- Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ κ.ά.

Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από