Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση εστάλη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μέσω γραπτού διαγωνισμού 18 θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου Στενογράφων.

Η προκήρυξη με αριθμό 1Γ/2010 περιλαμβάνει 9 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 6 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου των Στενογράφων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες και να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989.

Επίσης θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους και να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Πέρα από τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν και τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα που ορίζονται ανά κλάδο με την προκήρυξη. Συγκεκριμένα όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφιοι των κλάδων ΤΕ και ΔΕ θα πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για όλους τους κλάδους σε δύο στάδια.

Συγκεκριμένα το Α΄ στάδιο έχει προκριματικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν στο αντικείμενο της ελληνικής στενογραφίας τη βαθμολογική βάση των 60 μονάδων, αυτομάτως αποκλείονται από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Για τους υποψηφίους που θα επιτύχουν τη βαθμολογική βάση θα κληθούν να εξεταστούν στα αντικείμενα του επόμενου σταδίου, τα οποία περιλαμβάνουν Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειμένου σε Η/Υ, Περιληπτική απόδοση κειμένου, Στοιχεία δημοκρατικών θεσμών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από