Ακίν Ιπέκ

One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας