120 δόσεις

14 Απριλίου 202312 Δεκεμβρίου 202221 Απριλίου 202128 Δεκεμβρίου 202018 Δεκεμβρίου 202014 Δεκεμβρίου 202002 Δεκεμβρίου 202026 Νοεμβρίου 202019 Νοεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202021 Φεβρουαρίου 202023 Οκτωβρίου 201908 Οκτωβρίου 201907 Οκτωβρίου 201930 Σεπτεμβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201919 Σεπτεμβρίου 201916 Σεπτεμβρίου 201911 Σεπτεμβρίου 201907 Σεπτεμβρίου 201906 Σεπτεμβρίου 201905 Σεπτεμβρίου 201925 Αυγούστου 201920 Αυγούστου 201919 Αυγούστου 201907 Αυγούστου 201905 Αυγούστου 201904 Αυγούστου 201930 Ιουλίου 2019